Mgr. Hana Mátlová
notářka
Mgr. Monika Kubalíková
notářská kandidátka, zástupkyně notářky
Mgr. Pavla Procházková
notářská koncipientka
Mgr. Martina Zelená
notářská koncipientka
Miroslava Hermannová
notářská tajemnice
Pavlína Nytrová
notářská tajemnice