Notářka Mgr. Hana Mátlová

Mgr. Hana Mátlová je notářkou v Šumperku, pověřenou v obvodu Krajského soudu v Ostravě a je členkou notářské komory v Ostravě. Notářské služby poskytuje v kanceláři v Šumperku.

Notářka Mgr. Hana Mátlová poskytuje komplexní notářské služby v oblasti obchodního práva, převodu majetku, zakládání firem, úpravy majetkových práv manželů, ochrany majetkových práv, soupisu závětí a projednávání dědictví, ověřování listin, úschovy peněz a listin, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku atd. Kompletní seznam služeb a odměny za jejich vykonání naleznete v sekci služby.